Ako merať účinnosť klimatizácie a čo znamená sezónna účinnosť ?

Pri výbere klimatizácie je dôležité zohľadniť jej energetickú účinnosť. Dve kľúčové metriky, ktoré vám pomôžu porovnať účinnosť rôznych jednotiek, sú SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). V tomto blogu sa pozrieme na to, čo tieto hodnoty znamenajú, ako sa vypočítajú a ako môžete využiť tieto informácie pri výbere klimatizácie.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

SEER je metrika, ktorá vyjadruje energetickú účinnosť klimatizačnej jednotky počas chladiacej sezóny. Vypočíta sa ako pomer medzi celkovým chladiacim výkonom a celkovou spotrebovanou energiou za sezónu. Vyššie hodnoty SEER znamenajú väčšiu energetickú účinnosť a nižšie prevádzkové náklady. V Európe sa často používa metrika EER (Energy Efficiency Ratio), ktorá hodnotí účinnosť pri štandardných podmienkach, avšak SEER poskytuje realisticky lepší obraz o účinnosti v rámci celej sezóny.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP je metrika, ktorá vyjadruje energetickú účinnosť klimatizačnej jednotky počas vykurovacej sezóny, keď funguje ako tepelné čerpadlo. SCOP je pomer medzi celkovým vykurovacím výkonom a celkovou spotrebovanou energiou za sezónu. Podobne ako pri SEER, vyššie hodnoty SCOP znamenajú väčšiu energetickú účinnosť a nižšie prevádzkové náklady.

Pri výbere klimatizácie je dôležité porovnať hodnoty SEER a SCOP rôznych jednotiek. Vyššie hodnoty znamenajú lepšiu účinnosť a nižšie náklady na energiu. Avšak, výkonnejšie jednotky môžu mať vyššiu počiatočnú cenu. Preto je dôležité zvážiť dlhodobé úspory, ktoré vám prinesie investícia do energeticky účinnej jednotky.