Klimatizácie optimalizované pre vykurovanie - Poznámka - Celková cena za montáž sa určí po bezplatnej obhliadke. Prípadne po zaslaní potrebných podkladov ( pôdorys domu alebo bytu )