Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy do 14 dní

viac v obchodných podmienkach internetového obchodu fajntech.sk

Vážený zákazník,
Kupujúci - spotrebiteľ môžete bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Podľa ustanovení uvedeného zákona a obchodných podmienok je kupujúci povinný písomne informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy (prípadne doručiť oznámenie o odstúpení na trvalom nosiči). Pre splnenie tejto zákonnej povinnosti nám môžete odoslať aj nižšie priložený elektronický formulár, ktorý je takto podľa zákona považovaný za písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy zaslané na trvalom nosiči.
 
Kupujúci - podnikateľ uzatvára kúpnu zmluvu na základe Obchodného zákonníka. Neuplatňuje sa právo odstúpenia od zmluvy platné podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že Vám tovar, ktorý ste nakupovali na firmu nevyhovuje, telefonicky nás kontaktujte.  
 
       V prípade, že Vám tato elektronická forma nevyhovuje Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť a zaslať písomne na formulári ktorý je súčasťou Obchodných podmienok ako Príloha č.1 a nájdete ho priamo na tejto stránke. Zaregistrovanie Vašej elektronickej požiadavky k Odstúpeniu od zmluvy Vám bude evidenčným systémom automaticky potvrdené emailovou správou na adresu ktorú ste uviedli vo formulári. Ak by ste náhodou automatickú odpoveď evidenčného systému nedostali pozrite si SPAM kôš Vašej mailovej schránky.

Zásielku nám prosím doručte na našu adresu:
 
Fajnaklima s.r.o.
Berehovská 2217/21
075 01 Trebišov
 
Následne čo najskôr od prijatia potvrdenia o OZNÁMENÍ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, odošlite tovar na našu adresu uvedenú v reklamačnom poriadku. Náklady na spätné vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame zaslať  DOPORUČENE  ako poistenú.
 

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní